آدرس : مازندران،شهرستان آمل، میدان هفده شهریور، برج آفتاب طبقه دوم واحد۳


Address: Mazandaran, Amol, Emam Khomeyni ST. Aftab Tower


تلفکس: 011442۹۸۲۰۸

ایمیل: Info@serehgroup.ir

——————————

دپارتمان آموزش و تحقیقات

امیر رضا حدادی                   Haddadi@serehgroup.ir

دپارتمان اجرا
سهیل اسلامی                      Eslami@serehgroup.ir


دپارتمان طراحی

سودابه خبیری                    Khabiri@serehgroup.ir

دپارتمان مصالح و نمایندگی ها
مسعود کاردل                      Kardel@serehgroup.ir

 

مدیریت گروه
حامد همدانی           
Hamedani@serehgroup.ir


Loading...

نام و نام خانوادگی

صفحه اصلی سودابه خبیری || Soudabe Khabiri سهیل اسلامی || soheil Eslami امیر رضا حدادی || Amir Reza Haddadi مسعود کاردل || Masoud Kardel حامد همدانی || Hamed Hamedani

نام و نام خانوادگی

جهت دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید

تمامی حقوق وب سایت متعلق به گروه فنی مهندسی سره می باشد

Copyright © 2014

Web Designer: Amir Reza Haddadi