کلاس آموزش مقدماتی PSCAD

کلاس آموزش مقدماتی PSCAD
کلاس آموزش مقدماتی PSCADمعرفی دوره :با توجه به پیشرفت ها و پیچیدگی ها در صنعت برق نیاز به نرم افزاری که بتواند حالت گذرا سیستم های قدرت را آنالیز کند این نرم افزار می باشد برای نام نویسی در کلاس فرم زیر را پر نمایید. توجه نمایید بعد از ارسال فرم همکاران ما حداکثر تا ۴۸ ساعت با شما تماس خواهند گرفت؛ در صورت عدم تماس با شماره ۰۹۳۸۲۷۷۲۱۰ تماس حاصل فرمایید.