کلاس های آمادگی آزمون پروانه اشتغال مرداد۹۴

کلاس های آمادگی آزمون پروانه اشتغال مرداد۹۴
ثبت نام دومین دوره کلاس های آمادگی آزمون پروانه اشتغال مهندسین (مرداد۹۴) آغاز شد . تفاوت کلاس های ما در : ارائه نکات کلیدی هر مبحث تدریس کاربردی و اثر بخش اساتید استفاده ار اساتید برجسته و با تجربه کشور با امار قبولی بالا در (خانه عمران تهران، موسسه ۸۰۸ تهران و داج نوشهر )هزینه مناسب نسبت به سایر کلاس های مطرح کشور محیط مناسب برای برگزاری کلاس ها و ارائه خدمات به دانش پژوهان آنالیز سوالات و حل تست ادوار گذشته آزمون مشاوره و راهنمایی آمار قبولی اولین د