نسخه‌ی نهایی مقررات ملی ساختمان تا پایان مرداد ۹۶ ارائه می‌شود

نسخه‌ی نهایی مقررات ملی ساختمان تا پایان مرداد ۹۶ ارائه می‌شود
ـ نسخه‌ی نهایی مقررات ملی ساختمان تا پایان مرداد ۹۶ ارائه می‌شود ■ کمبود دانش، مهم‌ترین مانع اجرایی شدنِ مبحث ۱۹ معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با بیان این که متأسفانه مهندسان مبحث ۱۹ را به‌سختی اجرایی می‌کند، گفت: مهم‌ترین موانع عدم اجرای مبحث ۱۹ تنها اقتصادی نیست، بلکه در این باره با کمبود دانش و عدم تسهیل کار نیز روبه‌رو هستیم. ما در حال حاضر برای مبحث ۱۹ جزییات اجرایی استخراج کرده‌ایم تا بر اساس آن بتوانیم این مشکلا