کلاس آموزش نرم افزار ETAP

کلاس آموزش نرم افزار ETAP
آموزش نرم افزار ETAP معرفی نرم افزار :نرم افزار ETAP یکی از نرم افزارهای قدرتمند مورد استفاده در بخش های مختلف صنعت برق می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توان به دقت رفتار سیستم قدرت را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داد. این نرم افزار قادر است در زمینه برنامه ریزی سیستم قدرت، طراحی و بهره برداری آن، کنترل سیستم های قدرت، هماهنگی رله ها و حفاظت، بهره برداری اقتصادی و کیفیت توان و غیره مورد استفاده قرار گیرد. گروه فنی مهندسی سره مفتخر است دوره آموز