کلاس آموزش نکات اجرایی عملیات سفت کاری و نازک کاری ساختمان

کلاس آموزش نکات اجرایی عملیات سفت کاری و نازک کاری ساختمان
کلاس آموزش نکات اجرایی عملیات سفت کاری و نازک کاری ساختمانمعرفی دوره : وشش نهایی که بر روی ساختار زیرین ساختمان قرار میگیرد و روکشی که در داخل ساختمان برابر چشم بیننده قرار می گیرد، نازک کاری خوانده میشود. مصالح نازک کاری آخرین مصالحی هستند که کفها، دیوارها و سقف ها را پوشش میدهد نازک کاری شامل کلیه عملیات اجرایی به جز سفت کاری بوده از قبیل: اندودکاری، عایق کاری، سنگ کاری، کاشی کاری، نقاشی، برقکاری، تاسیسات، نصب در و پنجره می باشد که ما در این کارگاه سعی د

جذب چند نمایندگی جدید در مصالح نوین

جذب چند نمایندگی جدید در مصالح نوین
دپارتمان مصالح گروه فنی مهندسی سره از جذب چند نمایندگی مصالح ساختمانی جدید خبر داد. مسعود کاردل مسئول واحد دپارتمان مصالح خاطرنشان کرد: اتفاقات خوبی در بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان استان مازندران روی داد و ارتباطات خوبی با برخی شرکت ها و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی برقرار گشت. وی ادامه داد گروه در حال بررسی شرایط همکاری با شرکت ها پیشنهاد دهنده می باشد و بزودی اسامی شرکت های نهایی اعلام می شود. کاردل در ادامه اذعان داشت گروه فنی مهندسی سره یک تیم...