گروه فنی مهندسی سره نماینده رسمی موسسه آموزشی ۸۰۸ شد

گروه فنی مهندسی سره نماینده رسمی موسسه آموزشی ۸۰۸ شد
  حامد همدانی مدیریت گروه اظهار نمود: طی مذاکرات صورت گرفته و ارائه توانمندی های گروه فنی مهندسی سره، توافق ای بین موسسه آموزش مجازی ۸۰۸ با گروه فنی مهندسی سره با محوریت نماینده رسمی آن موسسه در استان مازندران صورت پذیرفت. امیر رضا حدادی مدیر دپارتمان آموزش تحقیقات خاطر نشان کرد با توجه به مجوز نمایندگی و پتانسیل گروه دوره های آموزشی متفاوتی در سطح استان مازندران و شهرستان آمل برنامه ریزی شده که بزودی در مرحله اجرا در خواهد آمد وی همچنین ادامه دا...