دکتر آخوندی دستورالعمل صدور شناسنامه‌ی فنی ساختمان را ابلاغ کرد

دکتر آخوندی دستورالعمل صدور شناسنامه‌ی فنی ساختمان را ابلاغ کرد
دکتر آخوندی دستورالعمل صدور شناسنامه‌ی فنی ساختمان را ابلاغ کرد ■ جزییات وظایف شهرداری‌ها و مهندسان در دستورالعمل ۸ماده‌ای ■ صدور شناسنامه‌ی ساختمان، جزو وظایف شهرداری‌هاست مهم‌ترین مانع اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، از سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف شد؛ که بر اساس آن، صدور شناسنامه‌ی فنی طبق قانون جزو وظایف شهرداری‌ها و تکمیل آن‌ها بر عهده مهندسان ناظر است. به گزارش «صما»، عباس آخوندی با ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان» برای اجرای ماده ۲