کلاس آموزش نرم افزار Plaxis

کلاس آموزش نرم افزار Plaxis
کلاس آموزش نرم افزار Plaxisمعرفی دوره :در این دوره، هدف آشنایی مهندسین گرامی به منظور مدل سازی انواع سازه های ژئوتکنیکی در بخش های مختلف اجرایی و تحقیقاتی شامل سد، نیلینگ، انکر، شمع ، دیوار حائل و ... در حالت استاتیکی، شبه استاتیکی و دینامیکی می باشد. به منظور آموزش در بخش های تخصصی که شامل آموزش های عمومی نمی شود نیز این مجموعه آمادگی خود را به منظور آموزش مهندسین گرامی اعلام می دارد.   برای نام نویسی در کلاس فرم زیر را پر نمایید. توجه نمایید بعد از ارسال