حق‌الزحمه‌ی مهندس ناظر به همراه سود آن به حساب مهندسان واریز می‌شود

حق‌الزحمه‌ی مهندس ناظر به همراه سود آن به حساب مهندسان واریز می‌شود
حق‌الزحمه‌ی مهندس ناظر به همراه سود آن به حساب مهندسان واریز می‌شود رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی از شفاف‌سازیِ هزینه‌ها و درآمدهای آن سازمان خبر داد و گفت: برای ایجاد گردش مالی شفاف‌تر در حوزه‌ی خدمات نظارتیِ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی، مقرر گردید تا حساب‌ها به نام خود مهندسانِ ناظر گشوده شود و پرداخت‌ها و واریزها به همان حساب‌ها انجام گیرد. دکتر بهرنگ دیلمقانی، رییس نظام مهندسی استان آذربایجان غربی ، طی گفت و