دوره آموزشی اصول تئوری و عملی (مقدماتی) کامل نقشه برداری زمینی

دوره آموزشی اصول تئوری و عملی (مقدماتی) کامل نقشه برداری زمینی
دوره آموزشی اصول تئوری و عملی (مقدماتی) کامل نقشه برداری زمینیمعرفی دوره :با عنایت به اهمیت وجود اطلاعات دقیق مهندسی (مسطحاتی، ارتفاعی و . . . ) در طرح و اجرای برنامه‌های عمران و مطالعات مربوط به زمین و جایگاه دانش و فن نقشه‌برداری در این حوزه که از فنون قدیمی مورد استفاده بشر بوده و در مواردی چون عملیات ساختمانی ، ایجاد راه‌ها، پل‌ها و . . . از دیرباز استفاده می‌شده است.تهیه نقشه دقیق و استفاده از آن در طرح و اجرای هرپروژه‌ یکی از عوامل مهم موفقیت آن پروژ