پودمان آموزشی نقشه بردار حرفه ای

پودمان آموزشی نقشه بردار حرفه ای
پودمان آموزشی نقشه بردار حرفه ای (فشرده – کاربردی – مناسب بازارکار) دوره آموزشی نقشه برداری برای علاقمندان به فراگیری نقشه برداری کاربردی مناسب بازار کار تدوین و عملیاتی گردیده است. عناوین دوره: آموزش نقشه برداری آموزش نقشه برداری زمینی آموزش نقشه برداری ساختمان آموزش ARC GIS آموزش اصول GPS آموزش تهیه پروفیل از GPS این دوره بصورت کارگاهی و عملی طراحی و اجرایی گردیده است.   ویژگی های شاخص: مشاوره و معارفه رایگان پشتیبانی