Project-management-Tools

دپارتمان طراحی گروه فنی مهندسی سره با استفاده از دانش متخصصین گروه خود اقدام به تدوین دفترچه محاسبات جدید به همراه جدول لیستوفر با قابلیت های زیر نموده است. تا بتوانند کارآمدترین و بهینه ترین دفترچه را جهت اجرا بهتر ارائه نماید.

LT-outline

 

2014-12-30_234440از ویژگی های این دفترچه :

 

← بروز بودن دفترچه مطابق با آخرین تغییرات آیین نامه

← ساده سازی شدن مطالب و طراحی های ارائه شده

← اضافه شدن بخش های جهت توجیح بهتر و کارآمدتر کردن مطالب ارائه شده

←ارائه فرمت جدید و منظم از طبقه بندی مطالب ارائه شده

← ارائه فهرست طبقه بندی شده در ابتدا دفترچه

← ارائه جدول لیستوفر دقیق و کار آمد

← متره برآورد دقیق موارد طراحی شده و مصالح مورد نیاز
و …

 

در ادامه فلوچارت برخی از موارد ارائه شده در دفترچه محاسبات نمایش داده شده است

 

tarahi

 


 

فلوچارت موارد آماده شده در لیستوفر ارائه شده در دفترچه محاسبات جدید + به همراه آلبوم نقشه ها سازه  tarahi2

2015-01-02_141847

پاسخ دهید