سره سیر یک برنامه جالب و جذاب برای مهندسین و حتی خانواده مهندسین می باشد.

برای کسانی که دوست دارند صنعت ساخت و ساز زا در کنار آرامش و جذابیت و هیجان با هم تجربه کنند

بزودی خبر های تکمیلی سره سیر در همین برگه قرار خواهد گرفت

پاسخ دهید