کارگاه روش اجرا و طراحی سازه فولادی ۲ رکورد در استان زد

اول از همه حضور ۲۹۳ نفر دانش پژوه بشکل رسمی و واقعی در کارگاه که یک رکورد جهت تعداد شرکت کنندگان در همایش های کارگاهی بود .

و دوم سخنرانی ۷ مدرس در ۷ تخصص در زمینه ها مختلف سازه های فولادی و جوش

 کارگاه روش اجرا و طراحی سازه قولادی که با حمایت نظام مهندسی ساختمان استان، استانداری، انجمن جوش ایران، انجمن سازه های فولادی ایران، شرکت ملی نفت ایران و دیگر سازمان ها در مجموعه آموزشی شرکت ملی نفت محمودآباد توسط کانون مهندسین محمودآباد(۷۳) با همکاری گروه فنی مهندسی سره برگزار شد.

این کارگاه در ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه روز پنجشنبه و با سخنرانی خیر مقدم  ریاست کانون مهندسین محمودآباد (۷۳) مهندس نجفی بشکل رسمی آغاز شد تا در ادامه مهندس عبدالوهاب ادب آوازه (پیشکسوت جوش ایران و چهره ماندگار کشور) بعنوان اولین مدرس کارگاه سخنرانی خود را آغاز نمود . که  در ابتدا به معرفی از روش های جوش در سازه و بعد به مستند سازی در جوش سازه فولادی پرداختند. 

نوبت به سخنران دوم کارگاه رسید و دکتر فاروقی به طراحی سازه های فولادی به روش LRFD پرداخت و نکاتی از تغییرات جدید آیین نامه سازه فولادی ارائه نمودند در انتها روز اول سخنران آخر مهندس آقا زاده بوده اند که ایشان در ابتدا اشاره ای به اتصالات پیچی داشته و در نهایت با ارائه مطالب  روش های اجرایی و کارگاهی در سازه های فولادی اولین روز کارگاه را به پایان رسانیدند.

روز دوم با سخنرانی مهندس اصغری سرخی مدیریت موسسه آموزشی ۸۰۸ آغاز شد و ایشان هم به روش های طراحی سازه های فولادی در نرم افزار ETABS پرداختند که در انتها سخنرانی ایشان در مدت کوتاهی هم به روش طراحی و اجرا نرم افزار سازه نگار هم پرداخته شد این بخش توسط مهندس احمدی مدیریت سازه نگار معرفی شد

در ادامه روز دوم هم بحث سخنرانی ها به جوش کشید و مهندس شاطری با لهجه شیرین اصفهانی انواع روش های جوش کاری رایج در ساختمان و جوشکاری های نوین ارائه نمودن و در انتها روز دوم مهندس جوادی هم بعنوان آخرین سخنران تست های غیر مخرب جوش را ارائه نمود

تا این کارگاه با ۱۴ ساعت آموزشی در دو روز با ۷ سخنران و با حضور بیش از ۳۰۰ نفر بکارش خاتمه بده

 

 

 در ادامه گروه فنی مهندسی سره آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادات شما جهت برنامه ریزی آموزشی اعلام می دارد