چندی پیش دفتر نظام مهندسی آمل طی فراخوانی از مهندسین معمار و گروه های مهندسین دعوت به همکاری برای مسابقه طراحی فضای داخلی نظام مهندسی نمود که از بین معماران و گروههای مهندسی ۱۰ شرکت کننده کارهای خود را در غالب فایل های ۳D به دفتر نمایندگی تحویل نمودند و ریاست و نایب رییس نظام مهندسی و کارکنان طی جلساتی از بین ۱۰ طرح ارائه شده ۴ طرح را کاندید برنده شدند نمودند. طراحی معماری گروه فنی مهندسی سره یکی از طرح های انتخابی دفتر نمایندگی نظام مهندسی آمل بود.

مهندس خبیری مدیریت دپارتمان طراحی گروه فنی مهندسی سره اعلام نمود کار طراحی دفتر نمایندگی با همکاری یکی از کارشناسان معماری گروه سره خانم مهندس شفائی صورت پذیرفت و طی مذاکرات با هیات رئیسه نظام مهندسی به همراه سه گروه دیگر به این نتیجه رسیدیم که این ۴ گروه با همکاری و مشورت یکدیگر طرحی یکسان را برای نظام طراحی نمایند و پس از ۱۰ روز کار گروهی توانستیم طرح را با توجه به سلایق تمامی ۴ گروه و مخصوصا اعضای نظام ارایه دهیم که مورد پسند هیات رئیسه و کارکنان قرار گرفت و در حال حاضر با همکاری این ۴ گروه در حال اجرای طرح می باشیم.