حامد همدانی مدیریت گروه اظهار نمود: طی مذاکرات صورت گرفته و ارائه توانمندی های گروه فنی مهندسی سره، توافق ای بین موسسه آموزش مجازی ۸۰۸ با گروه فنی مهندسی سره با محوریت نماینده رسمی آن موسسه در استان مازندران صورت پذیرفت.

2014-12-29_003548
امیر رضا حدادی مدیر دپارتمان آموزش تحقیقات خاطر نشان کرد با توجه به مجوز نمایندگی و پتانسیل گروه دوره های آموزشی متفاوتی در سطح استان مازندران و شهرستان آمل برنامه ریزی شده که بزودی در مرحله اجرا در خواهد آمد وی همچنین ادامه داد دپارتمان آموزش تحقیقات هم اکنون در حال برگزاری کلاس های  آمادگی آزمون پروانه اشتغال با همکاری مجتمع فنی تهران و دانش آموختگان نوشهر (داج) می باشد

 

 2014-12-28_025655