بسته آموزشی تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های بتن آرمه به روش دستی

مدرس: دکتر حسن باجی

تهیه شده در دی ماه ۹۵

مدت زمان فیلم = ۱۰ ساعت

شیوه دریافت: پستی

این دوره  توسط موسسه آموزشی ۸۰۸ تهیه شده است و از طریق نماینده قانونی آن گروه فنی مهندسی سره امتیاز فروش آن دریافت شده است.

 

تحلیل و طراحی لرزه ای ساختمانهای بتنی

تحلیل و طراحی ساختمانهای بتنی بر اساس ویرایش های جدید آیین نامه۳۱۸  ACI و استاندارد ۲۸۰۰ در این دوره پوشش داده می شود. کلیه ضوابط جدید این آیین نامه ها در قالب مثالهای دستی مورد بررسی قرار می گیرد. ضوابط لرزه ای طراحی بتنی به صورت ویژه ای شرح داده می شوند. به موارد زیر در این دوره پرداخته می شود:

  • طراحی ومیلگرد گذاری یک نمونه تیر از قاب خمشی متوسط
  • طراحی ومیلگرد گذاری یک نمونه ستون از قاب خمشی متوسط
  • طراحی یک نمونه تیر و ستون از قاب خمشی ویژه و کنترل ضابطه تیر ضعیف ستون قوی
  • کنترل برش چشمه اتصال در قاب خمشی ویژه
  • طراحی یک نمونه دیوار برشی 

Verifyاین دوره  توسط موسسه آموزشی ۸۰۸ تهیه شده است و از طریق نماینده قانونی آن گروه فنی مهندسی سره امتیاز فروش آن دریافت شده است.

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزودهافزودن به سبد خرید

 

امکان دریافت حضوری محصول برای همشریان عزیز در دفتر مرکزی گروه فنی مهندسی سره وجود دارد .
نشانی دفتر : آمل – میدان هفده شهریور – برج آفتاب زبقه دوم واحد ۳   – 01144298208