پودمان آموزشی جامع عمران
(فشرده، کاربردی، مناسب بازارکار)

پودمان عمران با هدف فراگیری کوتاه مدت اصول محاسباتی و اجرایی عمومی علاقمندان (با پیش زمینه علمی) به فعالیت در عرصه مهندسی عمران در حیطه بازار تدوین گردیده است.

۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۲۷۰۶

+ ضوابط ساخت و ساز شهری

+ نرم افزار AUTOCAD

+ شناخت مصالح

+ تکنولوژی بتن

+ شناخت جوش

+ محاسبات سازه

+ متره، قرارداد، شرایط عمومی پیمان

+ اجرای ساختمان های بتنی

+ اجرای ساختمان های فولادی

+ حفاظت و ایمنی کارگاه

۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۲۷۱۹

پودمان عمران به منظور آموزش کوتاه مدت کاربردی تدوین و عملیاتی گردیده است.

۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۴۹۵۵   ۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۴۸۲۱
     
۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۴۹۱۶   ۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۴۹۴۶
     
۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۴۹۰۶   ۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۴۹۳۶
     
۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۴۹۲۶   ۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۴۸۱۰
     
۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۴۸۳۳   ۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۴۸۴۷

ویژگی های شاخص:

  • مناسب بازار کار
  • محاسباتی و اجرایی
  • بیان ساده و عمومی
  • دفتری و کارگاهی

۲۰۱۷-۰۵-۲۶_۲۳۲۹۱۳

 

به ما اعتماد کنید.

** همراه با گواهی حضور کسب مهارت دوره ها گروه فنی مهندسی سره