پودمان آموزشی دفتر من

فعالیت در بازار بصورت دفتر مهندسی مستقل و بسترسازی جهت پیشرفت در آینده نیازمند دانش دفتری اولیه میباشد. پودمان دفتر من کوشیده در دو بخش عمران و معماری بصورت مستقل این دانش را بصورت ساده، فشرده و کاربردی در اختیار علاقمندان قرار دهد.

۲۰۱۷-۰۵-۲۵_۱۳۰۰۱۳

این پودمان در بخش عمران شامل کلاس های:

 • آموزش نرم افزار AUTOCAD
 • آموزش طراحی پلان
 • آموزش ضوابط ساخت و ساز شهری
 • آموزش امور قرارداد و پیمان
 • آموزش نرم افزار ETABS & SAFE
 • آموزش نرم افزار ۲۰۰۰ SAP
 • آموزش نرم افزار REVIT STRUCTURE
 • آموزش متره و برآورد
 • آموزش نرم افزار MS PROJECT
 • آموزش نقشه برداری
 • آموزش نقشه برداری ساختمان

۲۰۱۷-۰۵-۲۵_۱۳۰۱۲۵

و در بخش معماری شامل کلاس های:

 • آموزش نرم افزار AUTOCAD
 • آموزش طراحی پلان
 • آموزش ضوابط ساخت و ساز شهری
 • آموزش امور قرارداد و پیمان
 • آموزش نرم افزار ۳DS MAX
 • آموزش نرم افزار POST PRO
 • آموزش نرم افزار REVIT ARCH
 • آموزش اسکیس
 • آموزش ماکت سازی
 • آموزش طراحی نما
 • آموزش طراحی داخلی
 • آموزش متره و برآورد

می باشد. اکنون میتوانید دفتر مهندسی خود را داشته باشید.

۲۰۱۷-۰۵-۲۵_۱۳۰۱۰۹

ویژگی های شاخص:

 • مشاوره و معارفه رایگان
 • پشتیبانی اطلاعاتی بلند مدت
 • آموزش بروز و کاربردی و کارگاهی
 • برگزاری کلاس بصورت خصوصی و عمومی

به ما اعتماد کنید.

** همراه با گواهی حضور کسب مهارت دوره ها گروه فنی مهندسی سره