۴ آبان ۱۳۹۵
کمیته علمی فنی انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان
 
۴ آبان ۱۳۹۵
دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 
۴ آبان ۱۳۹۵
دفتر قطب علمی مقاوم سازی و بهینه سازی ابنیه و شریان های حیاتی با همکاری دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 
۶ آبان ۱۳۹۵
دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری؛ آموزشکده شماره ۱ تبریز
 
۷ آبان ۱۳۹۵
با مشارکت فرهیختگان و اساتید برجسته داخلی و خارجی
 
۹ آبان ۱۳۹۵
پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
 
۱۴ آبان ۱۳۹۵
نماینده رسمی شرکت دیزاین بیلدر انگلیس در امور آموزش، فروش و مشاوره
 
۱۶ آبان ۱۳۹۵
مرکز تحقیقات، راه مسکن شهرسازی
 
۱۸ آبان ۱۳۹۵
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز
 
۲۰ آبان ۱۳۹۵
موسسه آموزش عالی مهر اروند – انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
 
۲۰ آبان ۱۳۹۵
انجمن مهندسان جوان و موسسه پژوهش ، علوم و تحقیقات مهندسی ساختمان ژئو با همکاریمرکز پژوهشهای بین المللیknowledge village
۲۱ آبان ۱۳۹۵
موسسه ۸۰۸
 
۲۳ آبان ۱۳۹۵
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 
۲۵ آبان ۱۳۹۵
دبیرخانه کنفرانس با حمایت دانشگاه Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi و دانشگاه Kaunas University of Technology
 
۲۵ آبان ۱۳۹۵
مشارکت دو دانشگاه Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi و Kaunas University of Technology
 
۲۵ آبان ۱۳۹۵
انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی
۲۸ آبان ۱۳۹۵
گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج با مشارکت پایگاه منظر فرهنگی تاریخی اورامانات سازمان میراث فرهنگی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان
 
۳۰ آبان ۱۳۹۵
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط