حق‌الزحمه‌ی مهندس ناظر به همراه سود آن به حساب مهندسان واریز می‌شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی از شفاف‌سازیِ هزینه‌ها و درآمدهای آن سازمان خبر داد و گفت: برای ایجاد گردش مالی شفاف‌تر در حوزه‌ی خدمات نظارتیِ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی، مقرر گردید تا حساب‌ها به نام خود مهندسانِ ناظر گشوده شود و پرداخت‌ها و واریزها به همان حساب‌ها انجام گیرد.

دکتر بهرنگ دیلمقانی، رییس نظام مهندسی استان آذربایجان غربی ، طی گفت و گویی بر لزوم ایجاد شفاف سازی در هزینه و درآمدهای سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید ودر ادامه به نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسین ناظر اشاره کرد و گفت: در ادوار گذشته تا به امروز نحوه پرداخت حق الزحمه به این صورت بود که پس از معرفی ناظر به مالک، از طرف سازمان هزینه نظارت بر اجرای پروژه از طرف مالک به حساب سازمان واریز می شد و بر اساس پیشرفت کار حق الزحمه ناظر از طرف سازمان آزادسازی و پرداخت انجام می گرفت و ناظرین از میزان انباشتهای مالی خود اطلاعی نداشتند، این موضوع متاسفانه از نظر حقوقی، مالی و معاملاتی همیشه با حرف و حدیث هایی همراه بود. لذا برای ایجاد گردش مالی شفاف تر در حوزه خدمات نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی مقرر گردید تا حسابها به نام خود ناظرین افتتاح گردد و پرداخت صورت گیرد.

وی در ادامه در تشریح نحوه کنونی سیستم پرداخت حق الزحمه ها ی مهندس ناظر گفت: حال به منظور ایجاد شفافیت در انباشتهای بانکی، هزینه ها و درآمدهای سازمان، حق الزحمه نظار به همراه سود آنها به حساب ناظرین واریز می شود. در این خصوص کارتهای شتاب که مشخصات فردی و عکس پرسنلی ناظرین بر آن درج گردیده به ناظرین استان تحویل داده شد.

رییس نظام مهندسی استان آذربایجان غربی در پایان یادآور شد که این آزادسازی حق الزحمه ها بصورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه صورت می گیرد.