نرم افزار ساخت مقاطع مرکب ایرانی IRAN PRO نسخه ۲ را در ادامه دانلود خواهید نمود. به کمک این نرم افزار به راحتی می توانید مقاطع فولادی مرکب را ایجاد و از آنها در فایل Etabs و Sap استفاده نمایید.

دریافت نرم افزار ساخت مقاطع مرکب ایرانی IRAN PRO V2 Download