کلاس های آمادگی آزمون پروانه اشتغال مهندسین (آبان ۹۳) برگزار شد

کلاس های آمادگی آزمون پروانه اشتغال مهندسین (آبان ۹۳) برگزار شد
اولین دوره کلاس های امادگی آزمون پروانه اشتغال مهندسین ساختمان با همکاری مجتمع فنی تهران و موسسه آموزشی داج (نوشهر) در دانشگاه فذا آمل برگزار شد. این کلاس ها که تقریبا به مدت یک ماه برگزار می شد ۸ آبان با تدریس مهندس یاسر کریمی به کار خودش پایان داد. در این دوره مهندسین از شهر های آمل، محمودآباد، قائمشهر، فریدونکنار، بابلسر و بابل حضور داشتند.طبق نظر سنجی به عمل آماده بین شرکت کنندگان  میزان رضایت مندی شرکت کنندگان در این دوره ۹۷ درصد اعلام شد . این نظر سن