ایجاد بستر همکاری با ” مرکز همکاری های علمی شهید فهمیده”

ایجاد بستر همکاری با ” مرکز همکاری های علمی شهید فهمیده”
ایجاد بستر همکاری با " مرکز همکاری های علمی شهید فهمیده"با توجه به رزومه های آموزشی و پژوهشی درخشان گروه فنی مهندسی سره این گروه توانسته زمینه مناسب همکاری را با مرکز همکاری های علمی شهید فهمیده وابسته به وزارت دفاع را ایجاد نماید.طی جلسات مشترک مقرر گردید زمینه های همکاری جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز موسسه و شرکت های وابسته دفاعی و همچنین همکاری با گروه فنی مهندسی سره برای انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی جهت پیشبرد اهداف علمی دوطرف صورت پذیرد.

تفاهم نامه همکاری گروه فنی مهندسی سره و سازمان فنی حرفه ای

تفاهم نامه همکاری گروه فنی مهندسی سره و سازمان فنی حرفه ای
گروه فنی مهندسی مفتخر است اعلام نماید طی مذاکرات صورت گرفته بامرکز فنی حرفه ای شهرستان آمل و ارائه توانمندی های گروه تفاهم نامه ای جهت همکاری بیشتر و تحت مجوز و حمایت فنی حرفه ای به امضا رسیده است.حدادی مسئول دپارتمان آموزش گروه فنی مهندسی سره اعلام نمود بمنظور ارتقا هرچه بیشتر دانش علمی و تجربی مهندسین ساختمانی تفاهم نامه ای جهت همکاری با سازمان فنی حرفه  ای در جهت برگزاری کلاس ها و همایشات و سمینار های علمی و تجربی برای مهندسین ساختمان در مردادماه سال ۹۴

گروه فنی مهندسی سره نماینده رسمی موسسه آموزشی ۸۰۸ شد

گروه فنی مهندسی سره نماینده رسمی موسسه آموزشی ۸۰۸ شد
  حامد همدانی مدیریت گروه اظهار نمود: طی مذاکرات صورت گرفته و ارائه توانمندی های گروه فنی مهندسی سره، توافق ای بین موسسه آموزش مجازی ۸۰۸ با گروه فنی مهندسی سره با محوریت نماینده رسمی آن موسسه در استان مازندران صورت پذیرفت. امیر رضا حدادی مدیر دپارتمان آموزش تحقیقات خاطر نشان کرد با توجه به مجوز نمایندگی و پتانسیل گروه دوره های آموزشی متفاوتی در سطح استان مازندران و شهرستان آمل برنامه ریزی شده که بزودی در مرحله اجرا در خواهد آمد وی همچنین ادامه دا...